เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ชั้นเรียน อ.ดร. อภิชาติ เหล็กดี

ชั้นเรียน อ.ดร. อภิชาติ เหล็กดี

รายวิชาชั้นเรียนออนไลน์ อาจารย์ ดร. อภิชาติ เหล็กดี

ชั้นเรียน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รหัสของชั้นเรียน
o6clkvf
เข้าห้องเรียน

การออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์

รหัสของชั้นเรียน
5mgv4qq
เข้าห้องเรียน

ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รหัสของชั้นเรียน
huf3re6
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน -

รหัสของชั้นเรียน

เข้าห้องเรียน