เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

ที่อยู่ : อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043020227
โทรสาร : 043-020-227
Facebook : https://www.facebook.com/ictrmu
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/itrmu2551

Twitter : https://twitter.com/itrmu_family

Line@ : เพิ่มเพื่อน