เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อ.ธเนศ-ยืนสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

นายธนกฤต วิชัยวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล/ประกัน)

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

นางสาวศิริพร จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวศรีวิไล-นิราราช

นางสาวศรีวิไล นิราราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

นายภาคิน บุญ​จิตร​เกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นายกิตติพงษ์ ไชยสิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

นางสาวกาญจณา ดงสงคราม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพลวัฒน์-อัฐนาค

นายพลวัฒน์ อัฐนาค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานบัณฑิตศึกษา)