เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

นายธนกฤต วิชัยวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล/ประกัน)

นายกิตติพงษ์ ไชยสิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

นางชนิดา พุทธิดิลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

นางสาวศิริพร จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวประภาพรรณ จอมคำสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอารยา กิตติจารุภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอำพล ภูคำศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสถิตย์  ทันบาล
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
โทร. 093-918-8240