เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

นายธนกฤต วิชัยวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล/ประกัน)

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

นางสาวศิริพร จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวศรีวิไล-นิราราช

นางสาวศรีวิไล นิราราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

นายกิตติพงษ์ ไชยสิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานบัณฑิตศึกษา)

นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป