เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / IQA-RU

IQA-RU

งานการประชุม-อบรม

ประชาสัมพันธ์…


อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.
– ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Retreat คลิก
– ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-39560-9  ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการ NCTIM
– ชำระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สำรวจการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565