เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ร่วมส่งข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

ข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
  • ท่านสามารถกรอกเรื่องเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรืออีเมลมาที่สายตรงคณบดี Email:
contact-line