เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ชั้นเรียน อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข

ชั้นเรียน อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข

รายวิชาชั้นเรียนออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข

ชั้นเรียน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

รหัสของชั้นเรียน
wsmar4z
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสของชั้นเรียน
ctjfd5j
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน การจัดการเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกล

รหัสของชั้นเรียน
ol45un3
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน การจัดการสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว

รหัสของชั้นเรียน
v7xxce7
เข้าห้องเรียน