เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ชั้นเรียน อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ชั้นเรียน อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

รายวิชาชั้นเรียนออนไลน์ อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ชั้นเรียน คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 1

รหัสของชั้นเรียน
yiu4npo
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 2

รหัสของชั้นเรียน
ttbn2kb
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน การทำเหมืองข้อมูล ห้อง 1

รหัสของชั้นเรียน
rxmbref
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน การทำเหมืองข้อมูล ห้อง 2

รหัสของชั้นเรียน
day35t4
เข้าห้องเรียน