เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ออกให้บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ออกให้บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ได้ออกให้บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์จริง กับชุมชนจริง เกิดความสนุกในการเรียนจากสภาพแวดล้อมจริง ไม่น่าเบื่อ ฝึกจิตอาสา งานบริการ และการวางแผนการจัดห้องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน และเป็นระเบียบ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีปัจฉิมนิเทศ …