เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / nirut.b

nirut.b

กิจกรรม ทำบุญคณะ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสนนักศึกษาและผู้นำสักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญค …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 -20.00 น. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE ควบคู่กับเกณฑ์ AUN-QA และการออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ (BACKWARD CURRICULUM DESIGN)

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE ควบคู่กับเกณฑ์ AUN-QA และการออกแบบการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและส …

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมทำบุญคณะประจำปีการศึกษา 2565” และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 2 รายละเอียดดังรูป

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและน …

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมกิจการนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดไวรัส Covid-19 ภายในตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ 6 ม.ค. 65 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ทีมกิจการนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...