เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย webometrics ranking

เรื่องแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอัน …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ จากอาจารย์ และบุคลากรขอเชิญให้เข้าร่วมในวั …

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขัน ROV IT RMU E-Sport รุ่นเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การแข่งขัน ROV IT RMU E-Sport รุ่นเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ออกให้บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ได้ออกให้บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย …

อ่านเพิ่มเติม...