เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

มหกรรมนัดพบแหล่งงาน JOB FAIR 2024 วันที่ 29 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับผู้ประกอบการ กว่า 300 บริษัท จัดงาน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 10 (NCTIM2024)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 10 ( …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ทำบุญคณะ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสนนักศึกษาและผู้นำสักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญค …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 -20.00 น. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE ควบคู่กับเกณฑ์ AUN-QA และการออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ (BACKWARD CURRICULUM DESIGN)

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE ควบคู่กับเกณฑ์ AUN-QA และการออกแบบการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารี …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผ …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและส …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP : ORGANIZATION PROFILE) 

ภาพบรรยากาศ อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP : ORGANIZATION PROFILE)  วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...