เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเเต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลผลภาพงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 – 2564

ในวันที่ 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุก ๆ ท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ธเนศ ยืน …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based …

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาต …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีใหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา2666 เ …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการจัด กิจกรรมประชุมสัม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับค …

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พศ.2566

อ่านเพิ่มเติม...