เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL

ITRMU CHANNEL

เรื่องเล่าดิจิทัล eDLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

eDLTV

เรื่องเล่าดิจิทัล “การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเก …

อ่านเพิ่มเติม...