เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเเต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเเต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”  

ITRMU CHECK ALSO

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศ การ …