เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / ประมวลผลภาพงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 – 2564

ประมวลผลภาพงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 – 2564

ในวันที่ 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชิญบัณฑิต ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปเพิ่มเติมที่ >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1tkP4NqeUkSrlex1PCvVpLTsM4FULaHhT

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …