เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุก ๆ ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุก ๆ ท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 และขอเชิญ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …