เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ธเนศ ยืนสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM) ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง และ อาจารย์ ดร.สุรีพร คลังพระศรี อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

 

รูปเพิ่มเติมที่นี้ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1MefrktoVQAg7BWsoPPXbNFKTnFjYU9Sa?usp=drive_link

รูปโดย : เล็ก โสเก

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …