เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พศ.2566 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผู้ช่วยวิทยากร และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ผู้ช่วยวิทยากร

 

รูปเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1ki6RrvDRhkwGXte50Zm2-88bmuRwfRCN?usp=sharing

 

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …