เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / sittisak

sittisak

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารี …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผ …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP : ORGANIZATION PROFILE) 

ภาพบรรยากาศ อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP : ORGANIZATION PROFILE)  วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”

ภาพบรรยากาศ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเเต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลผลภาพงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 – 2564

ในวันที่ 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุก ๆ ท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ธเนศ ยืน …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based …

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาต …

อ่านเพิ่มเติม...