เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุก ๆ ท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาต …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีใหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา2666 เ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับค …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลผลภาพงานปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 มีนาคม 2566

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 2 มีนาคม 256 …

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย แล …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กุมภาพั …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 2 รายละเอียดดังรูป

อ่านเพิ่มเติม...