เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 10)

ประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อกำหนด ออกตามความใ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ …

อ่านเพิ่มเติม...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ DiGiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชนปี 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 27

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยด …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม โรงทานปลอดโฟม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

สำนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม โรงทานปลอดโฟม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคระกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ ได้ครบวาระลง และเพื่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภ …

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ป …

อ่านเพิ่มเติม...