เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564
  1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปี 2564
  2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
  3. ทุนนำเสนอผลการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …