เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564
  1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปี 2564
  2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
  3. ทุนนำเสนอผลการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …