เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– บรรยาย “แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในยุค Digital Disruption” และบรรยายกระบวนการ ขั้นตอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์

 

ที่มาภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …