เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 20)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 256 …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เฟส 2 จำนวน 560 อัตรา

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เฟส 2 มหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบ 2564 ในประเด็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนั …

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมมอบถุงยังชีพโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมมอบถุงยังชีพโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถาน …

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องแจ้งจากกองบริหารงานบุคคล ขอเลื่อนปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรื่องแจ้งจากกองบริหารงานบุคคล ขอเลื่อนปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกำนดวันรั …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน Digital HR Forum 2020 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน Digital HR Forum …

อ่านเพิ่มเติม...

Welcome to Faculty of Information Technology