เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 3)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลการประกวดและส่งผลงานบุคคลหรืององค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญส่งผลการประกวดและส่งผลงานบุคคลหรืององค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Mi …

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling & Networking Contest ปีที่ 9

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling & Networ …

อ่านเพิ่มเติม...

กองบริหารงานบุคคล แจ้งผู้ประกันตนเปลี่ยนวิธีการรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยผูกกับเลขบัตรประชาชน

กองบริหารงานบุคคล แจ้งผู้ประกันตนเปลี่ยนวิธีการรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยผูกกับ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเข้าประกวดในโครงการวารสารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสรรหาบทความวิชาการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเข้าประกวดในโครงการวารสารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสรรห …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) กำหนดการดังน …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Work-based Education How to Practice สร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Work-based Education How to Pr …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMU ร่วมใจใส่ผ้าไทยพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMU ร่วมใจใส่ผ้าไทยพื้นเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งตารางสอบปลายภาคหมาวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ และภาค กศ.บป. 2/2563 (ฉบับแก้ไข)

แจ้งตารางสอบปลายภาคหมาวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ และภาค กศ.บป. 2/2563 (ฉบับแก้ไข) 

อ่านเพิ่มเติม...