เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 3)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคระกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ ได้ครบวาระลง และเพื่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภ …

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ป …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 1.ประเภทวิชาชีพเฉพา …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้ง จำนวน 3 เรื่อง

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้ง จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องการเร่งรัดดำเนินการทบทวนอัตราค่ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน เห็นชอบเพลงสดุดดีจอมราชา และเพลงส …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10 เพ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ประเภทรายใหม่ , รายเก่าย้ายสถานศึกษา , รายเก่าไม่ต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ประเภทรายใ …

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งปิดประตู-เส้นทางสัญจรโครงการก่อสร้าง ปี 2563-2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปี 2563-2564 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องปิดประตู …

อ่านเพิ่มเติม...