เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 4)

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาสรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร วารสารวิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยฯ NRIIS

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปี …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดอกเสียงลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาส …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 13

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 13 รายละเอียดตามเอก …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤิทธิ์ ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2564

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤิทธิ์ ระหว่าง …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2564

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 ม …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในส่งผลงานคลิปปวิดีโอสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้กรอบแนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ คืนลมหายใจให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในส่งผลงานคลิปปวิดีโอสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดในก …

อ่านเพิ่มเติม...