เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea ประจำปี 2564

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea ประจำปี 2564 โจทย์ให้นิสิต นักศึกษา ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด แล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง ภายใต้หัวข้อ ดังนี้ – ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin tech) – ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health tech) – ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living tech) – ธุรกิจขายสินค้า/บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce) – ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture tech) – ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food tech) – ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education tech) – ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit tech)
***การจัดประกวดกำหนด 1 ครั้งต่อปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 พ.ค.2564 (ส่งใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดผลงานฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564)
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ผู้ประสานงานโครงการ)
ชั้น 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร. 062 0062406 (อ้อ) / 098 1314784 (อ้อมแอ้ม) / 062 1695653 (อิ๋ว)
Email : Rmubi02@gmail.com / Fabebbok : Rmu ubi Mahasarakham

ITRMU CHECK ALSO

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จา …