เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมี คุณเนติ ธรรมาภานนต์ ประธาน กรรมการบริษัท โอโซน ปาร์ค จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตงาน พิชิตเงิน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ชีวิตจริงของการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเตรียมตัวในการขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นี้

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …