เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐาน วสท.

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล …

อ่านเพิ่มเติม...

ธนาคารกรุงเทพขอนำเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย MOU สวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ธนาคารกรุงเทพขอนำเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย MOU สวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

กองการต่างประเทศ สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566

กองการต่างประเทศ สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่ …

อ่านเพิ่มเติม...

กองคลัง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองคลัง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามลิงก์ที …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิ …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา การรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศ มรม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความทางวิชาการแก่บุคลากร และนักศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา การรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศ มรม …

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าขาวม้า นวอัตลักษณ์ ประจำปี 2564

จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าขาวม้า นวอัตลักษณ์ ประจำปี 2564 เปิดรับผลงาน ถึง …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริการวิชาการการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลิกนิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริการวิชาการการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลิกนิกเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายช …

อ่านเพิ่มเติม...