เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมสมัครโครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมสมัครโครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ หลายอัตตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ หลายอัตตรา เพื่อป …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 เพื่อให้ป …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างมาตรการผ่อน …

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 256 …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบ 2564 ในประเด็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนั …

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมมอบถุงยังชีพโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมมอบถุงยังชีพโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถาน …

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องแจ้งจากกองบริหารงานบุคคล ขอเลื่อนปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรื่องแจ้งจากกองบริหารงานบุคคล ขอเลื่อนปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...