เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
โทร. 043-3971-320-1

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …