เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมิน EdPEx จากคณะกรรมการการประเมินนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎ์ กรรมการและเลขานุการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1TTEpFZjNU1iMOSX75rbMFmAN5jVhp4JK?usp=sharing

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …