เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พศ.2566

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …