เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรับสมัครครูหลายตำแหน่งทุกวิชาเอก ดังนี้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • อังกฤษ
  • ประถมศึกษา
  • ปฐมวัย
  • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธุรการ เลขานุการ งานทะเบียน ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ รร.สาคริชวิทยา ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โทร.  044-811182 , 044-816046

สอบถามรายละเอียดโดยตรง 062-9964924

รับสมัครทุกวันทำการ ณ อาคารอำนวยการ

ITRMU CHECK ALSO

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14  …