เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้เเก่

  • อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
  • อาจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์

 

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …