เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการจัด กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …