เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประมวลผลภาพงานปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 มีนาคม 2566

ประมวลผลภาพงานปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 มีนาคม 2566

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 ให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2565 โดยมีนักศึกษาร่วมร่วมทั้งหมด 90 คน เเละได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี กล่าวให้โอวาส แก่ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2566 .

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …