เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมิน AUN-QA

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมิน AUN-QA

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมิน AUN-QA  ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …