เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 2)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อาจารย์ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

บรรยากาศคณะอาจารย์ ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 นิเทศงานสหกิจศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ROV IT RMU E-Sport รุ่นเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ชิงเงินรางวัลกว่า 7,000 บาท

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ROV IT RMU E-Sport รุ่นเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เปิดร …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท Esanbiz จังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท Esanbi …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ได้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)”

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเน …

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมปรึกษาหารือและ รับคำแนะนำจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.

เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ และ รับคำแนะนำจากสถาบันคุณวุ …

อ่านเพิ่มเติม...

ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)   ได …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวินิตย์ พิชพันธ์ นัก …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำรายวิชาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน : WIL ในรายวิชา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการการจัดท …

อ่านเพิ่มเติม...