เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 2)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based …

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาต …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีใหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา2666 เ …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการจัด กิจกรรมประชุมสัม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับค …

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พศ.2566

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์&# …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมิน AUN-QA

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลผลภาพงานปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 มีนาคม 2566

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 2 มีนาคม 256 …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ …

อ่านเพิ่มเติม...