เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “โครงการวิชาการสัญจร” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข่าวสารในด้านวิชาการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …