เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำโรงทานเนื่องในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำโรงทานเนื่องในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดทำโรงทาน เนื่องในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียนรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ทอดถวายกฐิน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สำนักศิลปะและวั …