เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร ประธานสาขาแต่ละสาขาวิชา พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยาย พร้อมปฏิบัติจริง (Workshop) และมีการนำเสนอผลงานในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับแก้ ในลำดับต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …