เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมร้อยดวงใจมาลัยดอกจาน โดยให้ผู้บริหารได้ติดดอกจาน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยไว้บนหน้าอกเสื้อของนักศึกษาใหม่ทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทและภารกิจมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกระบวนการ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จในมหาวิทยาลัย

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 2,635 คน แยกได้ดังนี้ คณะครุศาสตร์ จำนวน 626 คน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 591 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 382 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 243 คน คณะวิศวกรรมการศาสตร์ จำนวน 168 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 137 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 130 คน คณะนิติศาตร์ จำนวน 167 คน และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 191 คน ทั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ได้เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : ภาสกร ธนศิระธรรม / นิรุตต์ บุญคง / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …