Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้โดยมีกำหนดการเลือกตั้ง ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.3012.00 น. ณ ลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบมาสคอจ

ประชาสัมพันธ์ ส …