เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 4A ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสหกิจศึกษา เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คุณธนา ทิพย์แสงทอง บริษัท จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา สู่สถานประกอบการ”

ซึ่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้ออกฝึกสหกิจศึกษาตลอดระยะ 4 เดือน กับบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 และเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ สหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษามีโอกาสที่จะได้งานทำ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และซักถามการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามเรื่องโปรเจคที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติระหว่างการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภ …