เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนแบบ WIL และเขียนโครงการวิจัยมุ่งเป้างบรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ภาพ / ข่าว : กาญจนา ดงสงคราม
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎา …