เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / กาญจนา ดงสงคราม

กาญจนา ดงสงคราม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิ …

อ่านเพิ่มเติม...