เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานต้นจานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และ ณ สนามอรุณปรีดีดิลก เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตาพระราชลัญจกรประจำพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ      เพื่อปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สืบสาน สนองงานตามพระราชดำริ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในการศึกษาต่อ และยังเป็นการคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : กาญจนา ดงสงคราม
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …