เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / อาจารย์ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

อาจารย์ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

บรรยากาศคณะอาจารย์ ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทโอโซน ปาร์ค จำกัด


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท TVMunk จำกัด


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท มาแรง สตูดิโอ จำกัด


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Counter Service


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท AR Group


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Motif Technology


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เธาซันไมล์ จำกัด


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทรูโฟร์ยู จำกัด


นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท CT ASIA Robotics

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …