เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ทำการอบรมและทดสอบมาตรฐานหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ทำการอบรมและทดสอบมาตรฐานหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ทำการอบรมและทดสอบมาตรฐานหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ depa และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดี กับนายภูวนัตถ์  ปธิรูโป นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด RMU Smart Start Idea GSB Startup

ขอแสดงความยินดี …