เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017 : “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง ในการประกวดแข่งขันฯ ชุดควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตู ผ่านสมาร์ทโฟน

ภาพ / ข่าว : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาค …