เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017 : “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง ในการประกวดแข่งขันฯ ชุดควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตู ผ่านสมาร์ทโฟน

ภาพ / ข่าว : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ประเภทรายใหม่ , รายเก่าย้ายสถานศึกษา , รายเก่าไม่ต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนั …