เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทสวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS ดังนี้
  1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
  3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนอัจฉริยนักวิจัยรุ่นกลาง
  5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
  7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ลงทะเบียนในระบบได้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจั …