เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทสวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS ดังนี้
  1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
  3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนอัจฉริยนักวิจัยรุ่นกลาง
  5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
  7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ลงทะเบียนในระบบได้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ITRMU CHECK ALSO

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโ …