เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ท่าน อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกลู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
และท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานการประชุมในครังนี้ โดยการนี้ได้รับเกียรติ จากคุณรวมพร ศิระธนาพันธ์ Deputy CEO of Business & Strategy (Bitkub Online) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ทำการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง“แนวโน้ม โอกาส และการเข้าสู่ธุรกิจ Cryptocurrency”
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรม ทำบุญคณะ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

ในวันศุกร์ที่ 2 …